ผู้บริหาร

นางผ่องศรี เกียรติภักดี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บไซต์
ดี
ปานกลาง
ปรับปรุง
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 26/01/2011
ปรับปรุง 20/03/2014
สถิติผู้เข้าชม 158218
Page Views 172658
เว็บไซต์สำหรับเด็ก
หนังสืออิเลกทรอนิกส์
ก้าวทุกวินาทีสหวิชา.com
Student Chanel
ห้องอ่านหนังสือพิมพ์
เว็บบอร์ด
เฉพาะสมาชิกเท่านั้นต้องการสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่ หรือเข้าระบบ คลิกที่นี่
ตัวอย่างการบันทึกผลหลังการสอน
โพสโดย
webmaster
บันทึกผลหลังการสอน
                
ผลการสอน
                
1.  กิจกรรมการเรียนการสอนที่กำหนดไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้  เป็นกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียนและเหมาะสมกับสาระการเรียนรู้   สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ตามเวลาที่กำหนดทุกกิจกรรม
                
2.  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครั้งนี้  นักเรียนทุกคนได้ร่วมกิจกรรมและเรียนรู้อย่างมีความสุข
                 
3.  กิจกรรมช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจตรงตามสาระการเรียนรู้ เกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์และมีทักษะกระบวนการตามที่จุดประสงค์กำหนด
                 
4.  สื่อการเรียนการสอนที่กำหนดในแผนการจัดการเรียนรู้  ได้ใช้สื่อหลายอย่าง เป็นสื่อที่เหมาะสมกับวัยผู้เรียน  สอดคล้องกับเนื้อหา   สามรถใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม  ช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างสนุกสนานและเข้าใจบทเรียนได้เร็วยิ่งขึ้น
                 
 5.  การวัดผลประเมินผล  ในการจัดการเรียนการสอนครั้งนี้  ได้ใช้การวัดผลประเมินผล.........วิธี   คือ....................................................................................................
ซึ่งเป็นวิธีการวัดผลและประเมินผลที่ครอบคลุมพฤติกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ที่กำหนดในแผนการจัดการเรียนรู้  ผลการวัดผลและประเมินผลสรุปได้  ดังนี้ :-
                        
5.1  นักเรียนผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อที่  1   จำนวน............คน
ไม่ผ่าน  จำนวน........คน (ระบุตามจริง เช่น  นักเรียนผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อที่  1  ทุกคน
หรือ  นักเรียนผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อที่  1  จำนวน  15  คน  ไม่ผ่าน  จำนวน  3  คน)
                        
5.2  นักเรียนผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อที่   2    จำนวน.........คน
ไม่ผ่าน  จำนวน .......คน  (ระบุตามจริงเหมือนข้อ  5.1)

                
ปัญหาและอุปสรรค
                
(นำเสนอปัญหาและอุปสรรคตามที่เกิดขึ้นตามจริง  จากข้อ 1 – 5  หากไม่มีก็ไม่เขียน
หากมีก็ระบุตามนั้น   และถ้ามีปัญหาก็ต้องเสนอแนวทางแก้ไขในข้อต่อไป)

                
แนวทางการแก้ไขปัญหา
                
 (นำเสนอวิธีการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น  ตามที่ตนเองได้ดำเนินการแก้ไขให้เห็นอย่างชัดเจน)
 

                                                               
ลงชื่อ..............................................ผู้สอน
                                                                       
(............................................)
                                                                      

                                                               ................./........................../................. 
โพสโดย : webmaster
IP : 113.53.197.253
โพสเมื่อวันที่ : 08 ก.พ. 2556,22:48 น.
ความเห็นที่ 1
ในการเขียน บันทึกผลหลังสอน ในการทำผลงาน สามารถใช้พิมพ์ได้หรือไม่ครับ เพราะลายมือไม่สวยน่ะครับ
IP : 125.26.36.185
โพสเมื่อวันที่ : 04 ส.ค. 2556,09:36 น.
สมาชิกล็อกอินเข้าระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น
ชื่อล็อกอิน:
รหัสผ่าน: